Forslag fra stortingsrepresentant Sylvia Brustad om å legge til rette for at strømkunder over hele landet får tilbud om toveiskommunikasjon mellom strømkunde, strømleverandør og nettselskap

Dokument nr. 8:139 (2001-2002), Innst. S. nr. 138 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sylvia Brustad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 20.02.2003 Innst. S. nr. 138 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2003