Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye om boligtiltak for ungdom og økonomisk vanskeligstilte

Dokument nr. 8:141 (2001-2002), Innst. S. nr. 95 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jens Stoltenberg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Signe Øye Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.12.2002 Innst. S. nr. 95 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 13.01.2003