Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Åsa Elvik om at omsetning av oppdrettstorsk skal legges inn under råfiskloven

Dokument nr. 8:145 (2001-2002), Innst. S. nr. 129 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Marit Arnstad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SP) og (SV) Innstilling avgitt 18.02.2003 Innst. S. nr. 129 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2003