Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Eli Sollied Øveraas og Morten Lund om en utredning av markedsmakt knyttet til matvarekjedene

Dokument nr. 8:148 (2001-2002), Innst. S. nr. 54 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Morten Lund, Marit Arnstad Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 28.11.2002 Innst. S. nr. 54 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2002