Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold og Magnhild Meltveit Kleppa om bedret tilgjengelighet for funksjonshemmede

Dokument nr. 8:154 (2001-2002), Innst. S. nr. 112 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 28.01.2003 Innst. S. nr. 112 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2003