Forslag fra stortingsrepresentantene Åsa Elvik og Heidi Sørensen om forvaltning av de norsk-russiske fellesbestandene samt tiltak for å sikre mer åpenhet i de norsk-russiske kvoteforhandlingene

Dokument nr. 8:156 (2001-2002), Innst. S. nr. 44 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Heidi Sørensen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 26.11.2002 Innst. S. nr. 44 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2002