Lov om e-pengeforetak

Ot.prp. nr. 92 (2001-2002), Innst. O. nr. 8 (2002-2003), beslutning. O. nr. 4 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.10.2002 Innst. O. nr. 8 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.2002

   Behandlet i Odelstinget: 07.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.11.2002