Lov om endring av lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inndelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk)

Ot.prp. nr. 111 (2001-2002), Innst. O. nr. 5 (2002-2003), beslutning. O. nr. 9 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 24.10.2002 Innst. O. nr. 5 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.2002

   Behandlet i Odelstinget: 07.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.11.2002