ILOs 89. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 5.-21. juni 2001

St.meld. nr. 37 (2001-2002), Innst. S. nr. 17 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 05.11.2002 Innst. S. nr. 17 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2002