Nasjonalbudsjettet 2003

Budsjett-innst. S. I (2002-2003), jf. St.meld. nr. 1 (2002-2003), St.prp. nr. 1 (2002-2003) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-14 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2002 Budsjett-innst. S. I (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2002