For budsjetterminen 2003. Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrerte av Utdannings- og forskningsdepartementet

Budsjett-innst. S. I (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2002 Budsjett-innst. S. I (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2002