Lov om fagskoleutdanning

Ot.prp. nr. 32 (2002-2003), Innst. O. nr. 78 (2002-2003), beslutning. O. nr. 81 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.04.2003 Innst. O. nr. 78 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2003

   Behandlet i Odelstinget: 29.04.2003

   Behandlet i Lagtinget: 27.05.2003