Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at ingen endringsforslag i dagens fiskerilover realitetsbehandles før Stortinget har fått seg forelagt en evalueringsmelding om virkningene av de betydelige lovendringer som ble gjennomført i forrige stortingsperiode

Dokument nr. 8:14 (2002-2003), Innst. S. nr. 62 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 03.12.2002 Innst. S. nr. 62 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2002