Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Grethe Fossli, Bendiks H. Arnesen og Ranveig Frøiland om tiltak for å sikre norske sjømenn stabile konkurransevilkår

Dokument nr. 8:21 (2002-2003), Innst. S. nr. 143 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bendiks H. Arnesen, Grethe Fossli, Olav Akselsen, Ranveig Frøiland Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 25.02.2003 Innst. S. nr. 143 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2003