For budsjetterminen 2003. Om endring av Kultur- og kyrkjedepartementets budsjettforslag for 2003

Budsjett-innst. S. nr. 2 (2002-2003), jf. Stp.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 Romertall II (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2002