For budsjetterminen 2003. Om endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Budsjett-innst. S. nr. 2 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 9 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2002-2003)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 09.12.2002

      Behandlet i Stortinget: 13.12.2002