Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 vedkommende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Sosialdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 9. desember 2002

Sonja Irene Sjøli

leder og ordf. for kap. 20, 21, 300, 800, 1500, 3300 og 4500

Magnar Lund Bergo

ordf. for kap. 322, 334, 860, 862, 3322 og 3334

Dagrun Eriksen

ordf. for kap. 329, 852, 854, 858, 1580, 1581, 2530 og 3329

Eirin Faldet

ordf. for kap. 666, 1541, 1546, 1550 og 4546

May Hansen

ordf. for kap. 830, 857, 859,

1542, 1543 og 2470

Ola T. Heggem

ordf. for kap. 326, 664,

845, 1544 og 3326

Ulf Erik Knudsen

ordf. for kap. 24, 336, 1522, 1582, 1583, 3024, 4522, 4583 og 5446

Jan Koløy

ordf. for kap. 305, 841, 850 og 3305

Ola T. Lånke

ordf. for kap. 324, 325, 1507, 1510, 1520, 3324, 3325, 4507 og 4520

Torny Pedersen

ordf. for kap. 867, 868, 1502, 1503, 2445 og 5445

Afshan Rafiq

ordf. for kap. 840, 844, 846, 847, 848 og 1530

Olemic Thommessen

ordf. for kap. 1, 2, 323, 328, 865, 866, 3323, 3328 og 5607

Trond Giske

sekretær og ordf. for kap. 320, 321, 335, 856, 1547, 3320 og 4547