Endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 28 (2002-2003), Innst. S. nr. 59 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2002 Innst. S. nr. 59 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2002