Endringer i statsbudsjettet 2002 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 22 (2002-2003), Innst. S. nr. 78 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 10.12.2002 Innst. S. nr. 78 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2002