Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 25 (2002-2003), Innst. S. nr. 53 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2002 Innst. S. nr. 53 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002