Endring av løyvingar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 29 (2002-2003), Innst. S. nr. 66 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2002 Innst. S. nr. 66 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2002