Samtykke til at Norge deltar i den 9. påfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF IX)

St.prp. nr. 32 (2002-2003), Innst. S. nr. 82 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, utviklingssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2002 Innst. S. nr. 82 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2002