Eierskapssaker vedrørende Raufoss ASA, NOAH Holding AS og Moxy Trucks AS

St.prp. nr. 39 (2002-2003), Innst. S. nr. 106 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.01.2003 Innst. S. nr. 106 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.01.2003