Olje- og energiministerens redegjørelse om den aktuelle situasjonen i det nordiske kraftmarkedet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra olje- og energiministeren

Saksgang

  1. Status