Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik og Heidi Sørensen om innføring av støttetiltak for folk som vil bli mindre avhengige av strøm

Dokument nr. 8:32 (2002-2003), Innst. S. nr. 139 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Sørensen, Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.02.2003 Innst. S. nr. 139 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2003