Stortinget - Møte mandag den 16. desember 2002 kl. 10

Dato: 16.12.2002

Referatsaker

Sak nr. 10

Referat

 • 1.(111)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik og Heidi Sørensen om innføring av støttetiltak for folk som vil bli mindre avhengige av strøm (Dokument nr. 8:32 (2002-2003))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(112)

  Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen og Magnar Lund Bergo om endring av aldersgrensene for film og videogram og lovforbud mot kinoreklame for barn under 7 år (Dokument nr. 8:31 (2002-2003))

  Enst.: Sendes familie-, kultur og administrasjonskomiteen.

 • 3.(113)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Akhtar Chaudhry og Karin Andersen om endringer i regelverket slik at religiøse og livssynsminoriteter får en likestilt behandling i forhold til tjenester og seremonier i tilknytning til gravferd og kirkegårder mv. (Dokument nr. 8:33 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 4.(114)

  Verksemda til Statens Husbank 2000-2001 (St.meld. nr. 13 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 5.(115)

  Dyrehold og dyrevelferd (St.meld. nr. 12 (2002-2003))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6.(116)

  Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten (St.meld. nr. 14 (2002-2003))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunalkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.