Omstillingskostnader i Fiskeridirektoratet mv.

Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 11 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2002