For budsjetterminen 2003. Om omstillingskostnader i Fiskeridirektoratet mv.

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 11 Kapittel 1030 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002