Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Hallgeir H. Langeland om ny vurdering av alle sider ved Snøhvit-utbyggingen

Dokument nr. 8:35 (2002-2003), Innst. S. nr. 136 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.02.2003 Innst. S. nr. 136 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2003