Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen og Sigbjørn Molvik om tiltak som stimulerer norske kommuner til å etablere egen kontaktperson/talsperson for barn og unge

Dokument nr. 8:39 (2002-2003), Innst. S. nr. 247 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra May Hansen, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.06.2003 Innst. S. nr. 247 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2003