Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad om endringer i straffeprosessloven for å gi utvidet adgang til bruk av DNA-bevis i straffesaker

Dokument nr. 8:41 (2002-2003), Innst. S. nr. 148 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Kvakkestad, Jan Arild Ellingsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.02.2003 Innst. S. nr. 148 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2003