Tilleggsbevilgning til dekning av utgifter knyttet til økte strømpriser for bostøttemottakere

St.prp. nr. 41 (2002-2003), Innst. S. nr. 126 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 17.02.2003 Innst. S. nr. 126 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2003