Statsministerens redegjørelse i tilknytning til meldingen av 5. desember 1996 fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten

Innst. S. nr. 235 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1997 Innst. S. nr. 235 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1997