Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestens innhenting av opplysninger fra tidligere DDR

Dokument nr. 16 (1996-97), Innst. S. nr. 235 (1996-97) og statsministerens redegjørelse av 16. desember 1996

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1997 Innst. S. nr. 235 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1997