Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund, Åslaug Haga, Rune J. Skjælaaen og Magnhild Meltveit Kleppa om å fjerne fordelsbeskatningen av arbeidsgivers betaling av månedskort til kollektivtrafikk for arbeidstaker

Dokument nr. 8:49 (2002-2003), Innst. S. nr. 151 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Magnhild Meltveit Kleppa, Rune J. Skjælaaen, Åslaug Haga Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 04.03.2003 Innst. S. nr. 151 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2003