Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Åsa Elvik, Ingvild Vaggen Malvik og Inge Ryan om at det for å redusere landets samlede elektrisitetsforbruk stilles krav til energieffektivitet for sluttbrukerteknologier som elektriske apparater, maskiner og utstyr

Dokument nr. 8:53 (2002-2003), Innst. S. nr. 276 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Hallgeir H. Langeland, Inge Ryan, Ingvild Vaggen Malvik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.06.2003 Innst. S. nr. 276 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003