Lov om endringer i skatteloven m.m.

Ot.prp. nr. 42 (2002-2003), Innst. O. nr. 77 (2002-2003), beslutning. O. nr. 83 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.04.2003 Innst. O. nr. 77 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2003

   Behandlet i Odelstinget: 08.05.2003

   Behandlet i Lagtinget: 27.05.2003