Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), Innst. O. nr. 121 (2002-2003), beslutning. O. nr. 121 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2003 Innst. O. nr. 121 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003