Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Torbjørn Andersen om reisebegrensning for asylsøkere og utlendinger med norske reisedokumenter

Dokument nr. 8:58 (2002-2003), Innst. S. nr. 229 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Sandberg, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2003 Innst. S. nr. 229 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2003