Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om lov om endring i lov 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering. (Utvidet bruk av vandelsattest i forhold til personer som får ansvar for barn)

Dokument nr. 8:60 (2002-2003), Innst. O. nr. 81 (2002-2003)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.05.2003 Innst. O. nr. 81 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.2003