Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om å tydeliggjøre myndighetsansvaret for kraftforsyningen samt sikre virkemidler til å unngå rasjonering

Dokument nr. 8:69 (2002-2003), Innst. S. nr. 244 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.06.2003 Innst. S. nr. 244 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003