Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Nybakk, Rita Tveiten, Gunnar Halvorsen, Kjell Engebretsen og Svein Roald Hansen om forvaltningen av Oscarsborg Festning og andre festningsverk som er besluttet tatt ut av militær bruk

Dokument nr. 8:80 (2002-2003), Innst. S. nr. 196 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Halvorsen, Kjell Engebretsen, Marit Nybakk, Rita Tveiten, Svein Roald Hansen Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 30.04.2003 Innst. S. nr. 196 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2003