Forslag fra stortingsrepresentantene Per Erik Monsen og Gjermund Hagesæter om å innføre redusert avgift for miljøbensin

Dokument nr. 8:91 (2002-2003), Innst. S. nr. 264 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Per Erik Monsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2003 Innst. S. nr. 264 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2003