Forslag fra stortingsrepresentantene Inge Ryan, Øystein Djupedal, Ingvild Vaggen Malvik og Heidi Sørensen om opprettelse av et fond for nyetableringer og innovasjon basert på miljøteknologi

Dokument nr. 8:93 (2002-2003), Innst. S. nr. 283 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Sørensen, Inge Ryan, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2003 Innst. S. nr. 283 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003