Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik og John I. Alvheim om å endre forskrift om vederlag for opphold i institusjoner, slik at fribeløpet settes til 25 pst. av grunnbeløpet i folketrygden

Dokument nr. 8:100 (2002-2003), Innst. S. nr. 241 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra FrP) Innstilling avgitt 03.06.2003 Innst. S. nr. 241 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2003