Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund om å redusere aksjeandelen i våre fondsplasseringer i utlandet for å redusere tapsrisikoen

Dokument nr. 8:107 (2002-2003), Innst. S. nr. 268 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 12.06.2003 Innst. S. nr. 268 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2003