Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Kenneth Svendsen og Thore A. Nistad om bygging av miljøtunneler for riksvei 4 i Oslo Indre Øst fra Hausmanns bro til Sinsen

Dokument nr. 8:120 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Siv Jensen, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2003 Innst. S. nr. 251 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003