Forslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Inga Marte Thorkildsen, Jon Lilletun og Trine Skei Grande om å oppheve vedtak i Innst. S. nr. 245 (2002-2003) fra justiskomiteen om flere effektive tiltak for å forhindre barnebortføring og gjøre det lettere å bringe barnet tilbake til rette omsorgsperson (vedtak nr. 482 den 10. juni 2003)

Dokument nr. 8:125 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inga Marte Thorkildsen, Jon Lilletun, Trond Helleland, Trine Skei Grande Forslag fra (H), (SV), (KrF) og (V)

Saksgang

  1. Status