Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen og Magnar Lund Bergo om endring av aldersgrensene for film og videogram og lovforbud mot kinoreklame for barn under 7 år

Dokument nr. 8:31 (2002-2003), Innst. S. nr. 51 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra May Hansen, Magnar Lund Bergo Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.11.2003 Innst. S. nr. 51 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.01.2004