Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik og Hallgeir H. Langeland om å sette en lav øvre grense for hva fastleddet i nettleien for elektrisitet kan settes til for å stimulere til strømsparing og gi en bedre sosial fordeling

Dokument nr. 8:66 (2002-2003), Innst. S. nr. 69 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 02.12.2003 Innst. S. nr. 69 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2003